El matrimoni forçat, una violència de gènere que cal erradicar

Inici
19
setembre
calendari
Final
19
setembre

Hora: 17.30 h

Formació a càrrec de l’associació Valentes i acompanyades