“Forjadors de la Festa” El patrimoni festiu de Badalona

Inici
2
maig
calendari
Final
2
juny

Lloc: a la sala d’actes de la Fundació Ateneu Sant Roc

Exposició del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Badalona i Xitxarra-Grup d’Estudis de la Festa