Les 8 del vespre

Aquesta és casa meva i jo aplaudint a les 8 del vespre al balcó, durant el confinament.