Cooperació i solidaritatDinamització sociocultural

Ateneu al carrer

“Infants i adults comparteixen places i espais del barri, tot jugant”

portadaATENEUALCARRER 1

Participants

Infants, adolescents, joves i adults de les diferents zones del barri.

Objectiu principal

Afavorir la cohesió social fomentant la relació intergeneracional i intercultural a través del joc, incidint especialment en col·lectius en risc d’exclusió social.

Activitats