Activitats de vacances

Suport d’educació infantil

“12 nadons descobreixen el món des de la convivència”

portadaSUPORTEI 1

Participants

El projecte està dirigit a 12 nadons entre 3 mesos i 3 anys fills de dones que participen en projectes de l’Ateneu.

Objectiu principal

Afavorir el desenvolupament integral dels nadons i el treball d’hàbits.

Activitats