Formació i voluntariat

@teneu.tic

“Petits i grans descobreixen les TIC per accedir a un món d’oportunitats”

ateneuTICb

Participants

El projecte està dirigit a infants, joves i adults de Badalona sud.

Objectiu principal

Promoure les TIC per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

Activitats