Article 13 de la Declaració dels Drets Humans

“Tenim dret a circular i a escollir el lloc de residència a l’interior d’un estat.
Tenim dret a entrar i sortir del nostre país quan vulguem.”
La construcció d’un món solidari, sense injustícies ni violència, només és possible si totes les nacions i tots els individus ens esforcem a promoure, arreu del món, els drets i les llibertats de la Declaració Universal dels Drets Humans.