Des de 2015 la teva col·laboració amb la Fundació Ateneu Sant Roc gaudeix dels beneficis fiscals recollits en la Llei 26/2014, per la qual les persones o empreses tenim dret a deduir els nostres donatius en la declaració de renda o de societats.

Deduccions per donacions de persones físiques

Els teus primers 150€

DESGRAVACIO1 2
de desgravació

Podràs desgravar-te el 80% de tots els donatius a entitats i fundacions fins un màxim de 150€


A partir de 150€

DESGRAVACIO2
de desgravació afegida

Podràs desgravar-te el 35% de la resta de l’aportació


A partir del 3r any de col·laboració

DESGRAVACIO3
de desgravació afegida

Podràs desgravar-te el 40% de la resta de l’aportació


Si resideixes a Catalunya

DESGRAVACIÓ15
de desgravació autonòmica

La Fundació Ateneu Sant Roc està inscrita al Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana. Les donacions efectuades a aquestes entitats donen dret a una deducció en l’IRPF del 15%, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

Deduccions per donacions de persones jurídiques

Amb la teva donació

DESGRAVACIO35
de deducció de l’impost de societats

Podràs deduir de l’impost de societats, el 35% de l’aportació que hagis fet a la Fundació


A partir del 3r any de col·laboració

DESGRAVACIO40
de deducció de l’impost de societats

Podràs deduir de l’impost de societats, el 40% de l’aportació que hagis fet a la Fundació

 

El certificat fiscal

Durant el primer trimestre de cada any, enviem a totes les persones sòcies i col·laboradores que ens han deixat les seves dades personals, un certificat de donació amb l’import total de les aportacions fetes durant l’any fiscal anterior, per incorporar-lo a la declaració.