Transparència Ateneu Sant Roc

Memòria d’activitats

Els nostres comptes

Exercici 2020

Els nostres ingressos

Fons privat

Fons públic

Generalitat de Catalunya:
174.828 €
Ajuntament de Badalona:
25.276 €
Altres: 1.015 €

Aplicació dels fons obtinguts

Educació infants i joves

Acollida i formació

Desenvolupament comunitari

Despeses de gestió


*RESULTAT: -1.045 €. Aquest resultat ha estat cobert per romanents d’exercicis anteriors.

(Els comptes anuals de la Fundació Ateneu Sant Roc han estat auditats per Busquet Economistes Auditors-Estudi Jurídic)

PRESSUPOST 2021: 616.000 €


Documents

Recursos gràfics