Transparència Ateneu Sant Roc

Memòria d’activitats


Els nostres comptes · Exercici 2021

Els nostres ingressos

Fons privat

Fons públic

Generalitat de Catalunya:
157.779 €
Ajuntament de Badalona:
30.992 €
Altres: 8.796 €

Aplicació dels fons obtinguts

Educació infants i joves

Acollida i formació

Desenvolupament comunitari

Despeses de gestió

*RESULTAT: +1.048 € (Els comptes anuals de la Fundació Ateneu Sant Roc han estat auditats per Busquet Economistes Auditors-Estudi Jurídic)

PRESSUPOST 2022: 695.660 €

Documents

Recursos gràfics