Exposicions

Des de la primera exposició l'any 2010, el grup d'arpilleristes de l'Ateneu ha anat creixent, fins a començar un grup estable. Això ha portat a la confecció de diverses exposicions amb diferents temàtiques. Dins d'aquestes, les arpilleristes han representat vivències pròpies o esdeveniments concrets, segons la temàtica de l'exposició.

Les col·leccions han arribat a ser exposades a diversos espais: des del Palau Robert de Barcelona, fires de Badalona i Sant Adrià o biblioteques, escoles, i centres cívics de Catalunya, fins a museus, universitats i organismes internacionals.

En aquesta secció es recullen les diferents exposicions fetes per l'Ateneu, així com les obres que les conformen.