01/01/2020

calendari Notícia


Despertar a un nou any que comença esperançador,
amb la il·lusió de crear junts
nous espais de trobada, de cohesió i justícia social.

És un desitg pel 2020!


Un any per recordar que tothom tenim els mateixos drets.

Totes les persones tenen els mateixos drets i llibertats

 • Totes les persones, quan neixen tenen els drets i les llibertats recollits en aquesta Declaració.
 • Les persones poden ser de races diferents, poden parlar llengües diferents, poden ser homes o dones, riques o pobres, i poden tenir religions diferents.
 • No puc tractar malament cap persona només perquè sigui diferent de mi.
 • Cadascú és com és.
 • Ser diferent no és un problema.

Dret a viure en Ilibertat i amb seguretat

 • Totes les persones tenen dret a viure.
 • Ningú pot ser esclau d’una altra persona.
 • Ningú pot torturar ni maltractar una altra persona.

Dret a ser protegides i a tenir un tracte just

 • Totes les persones tenen dret a ser protegides per les lleis.
 • Totes les persones tenen dret que els jutges les tractin de forma justa.
 • Les persones només són culpables d’algun delicte si ho diu un jutge.
 • Per declarar una persona culpable d’un delicte, el jutge ha de tenir proves.

Dret a tenir intimitat

 • Totes les persones tenen dret a la seva intimitat: ningú pot parlar o escriure sobre la vida privada d’una persona, entrar casa seva o llegir les seves cartes, si ella no ha donat permís per fer-ho.

Dret a moure’s lliurement i a escollir un país on viure

 • Totes les persones tenen dret a entrar i sortir del seu país.
 • Totes les persones poden escollir en quina ciutat del seu país viuran.
 • Totes les persones tenen dret a ser d’algun país.

Dret a tenir família

 • Totes les persones poden formar una família.
 • Ningú pot obligar una persona a casar-se amb una altra persona.

Dret a tenir coses

 • Totes les persones poden tenir propietats.
 • Ningú pot prendre cap propietat a algú altre perquè sí.

Dret a pensar i a opinar

 • Totes les persones poden pensar el que vulguin.
 • Totes les persones poden tenir la religió que vulguin.
 • Totes les persones poden opinar sobre el que vulguin.

Dret a reunir-se

 • Totes les persones poden reunir-se amb qui vulguin i participar en associacions.
 • Ningú pot obligar una altra persona a pertànyer a una associació.

Dret a participar en la política

 • Totes les persones tenen dret a participar en el govern del seu país.
 • Totes les persones poden votar per escollir els polítics del seu país.

Dret a tot el que cal per viure

 • Els governants de cada país han de protegir i defensar els seus ciutadans perquè tinguin tot el que necessiten per viure tan bé com sigui possible.

Dret a treballar

 • Totes les persones han de poder treballar.
 • Totes les persones que treballen han de cobrar un salari.
 • Totes les persones que treballen en una mateixa feina poden reunir-se per defensar els seus drets en aquella feina.

Dret a viure bé

 • Totes les persones tenen dret a descansar i a tenir vacances pagades.
 • Totes les persones tenen dret a viure bé.
 • Viure bé significa poder menjar cada dia, tenir roba, tenir casa i poder anar al metge si estem malalts.
 • Les mares i els seus fills tenen dret a una protecció especial.

Dret a poder estudiar

 • Totes les persones tenen dret a poder estudiar.
 • Per als nens i les nenes, l’escola ha de ser obligatòria i gratuïta.
 • Quan siguin grans, si volen, poden estudiar a la universitat, i les condicions per entrar-hi han de ser les mateixes per a tots.
 • Els pares i mares poden escollir l’escola dels seus fills.

Dret a la cultura

 • Totes les persones tenen dret a Ilegir Ilibres, anar al cinema o al teatre, o visitar museus i exposicions.
 • Si una persona escriu un Ilibre o inventa alguna cosa, s’ha de reconèixer que és ella qui ho ha fet.

Dret al respecte dels altres

 • Totes les persones han de respectar les altres persones.
 • Totes les persones han de respectar les lleis.
 • Ningú pot actuar en contra dels drets escrits en aquesta Declaració.

Aquest text ha estat elaborat per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l’Associació Lectura Fàcil per tal de facilitar la seva comprensió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Més notícies: