L’obligació de l’Estat

Els drets humans es van definir per garantir una vida digna a tota persona. I és obligació de l’estat vetllar per l’acompliment de tots i cadascun d’ells. Llavors, per què hem de sortir al carrer a reclamar, a lluitar, a reivindicar? Per què el nostre estat de benestar està en perill amb tantes retallades?

Són els nostres dirigents els qui han de fer de paraigües, i protegir-nos, i vetllar perquè tots i cadascun dels ciutadans d’aquest món vegin respectat els seus drets. Mentre això no sigui realitat… continuarem amb la lluita.