Records que tinc molt presents

Arribem a Badalona el 1963 a uns barracons d’uralita. Tot eren camps i el lloc no tenia nom, però al cap de poc van començar a construir pisos en els terrenys del costat.

Era l’any 1966, als meus pares els va tocar el 5è 2a del bloc 106. Els blocs tenien nombre i els carrers no tenien nom. En els pisos no hi havia llum ni aigua, però quina alegria, ja teníem pis!

Amb el temps ens vam adonar de les mancances del barri i va començar la lluita veïnal. Avui, el 2016, continuem reivindicant la millora del barri.